nenkin japan

Những lưu ý khi hoàn thuế nenkin lần 1

Các lỗi hay mắc phải: Lấy Nenkin lần 1 này tưởng chừng là đơn giản với mọi người nhưng nó sẽ trở nên rất phức tạp và mất thời gian khi các bạn vô tình mắc phải những lỗi sau: - Bị gửi trả lại hồ sơ hoặc phải làm lại giấy tờ bổ xung, - thất lạc. - Tiền không chuyển được vào tài khoản…


Lấy tiền nenkin lần 1

Thủ tục giấy tờ cần thiết để lấy tiền nenkin lần 1 bao gồm : Bộ hồ sơ xin lại thuế mẫu đơn (Được cty hoặc nghiệp đoàn đưa trước khi về nước) Mở 1 tài khoản tại ngân hàng, số tài khoản : ghi số tài khoản của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng có thể chuyển tiền từ Nhật Bản vào được. Photo lại hộ chiếu (trang có ghi tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh) Sổ lương hưu trợ cấp.


Hướng dẫn lấy tiền nenkin lần 3

Lấy tiền nenkin lần 3 thực chất cũng là thủ tục xin hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân , cũng là một loại thuế mà vào những tháng cuối của mỗi năm bạn sẽ nhận được 1 mảnh giấy nhỏ trên đó có ghi tổng số tiền công ty trả cho bạn và số tiền bị khấu trừ, gọi là giấy Gensen choshu hyo.


Hướng dẫn thủ tục lấy tiền nenkin lần 2

Ở bài trước DU HOC ĐÔNG ĐÔ đã giới thiệu với bạn về cách lấy tiền nenkin lần 1. Bài này tiếp tục hướng dẫn các bạn làm thủ tục lấy tiền Nenkin lần 2. Khi bạn Lấy tiền Nenkin lần 1, cơ quan thuế đã khấu trừ 20% số tiền và phần còn lại 80% được trả cho bạn ở lần 1.


Tiền nenkin

Số tiền Nenkin lần 1 các bạn sẽ nhận được là 79.58% trong tổng số tiền Nenkin.
Còn 20.42% số tiền còn lại thì sẽ bị nộp vào sở thuế của Nhật Bản. Sau đó khi làm thủ tục xin lại số tiền Nenkin 20,42% này từ sở thuế thì gọi là nenkin lần 2.

Thong ke