Người Việt sinh sống tại Hàn không thể bỏ qua những số Hotline này

26/12/2017 17:12

Sinh sống tại Hàn Quốc, Bạn không thể bỏ qua những thông tin này, Dưới đây trung tâm Đông Đô chia sẻ thông tin, số điện thoại cần thiết bạn không thể bỏ qua khi sinh sống tại Hàn

1. Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc( 베트남대사관)


- 주소 : 서울시 종로구 삼청동 28-58 (110-230)

- 전화 : 02-738-2318 / 739-2069

- 팩스 : 02-739-2604

- Thời gian làm việc : Làm việc từ thứ 2 ~ thứ 6 , sáng từ 10->12h chiều 2.30->5 h, nghỉ tất cả các ngày lễ của Hàn Quốc và Việt Nam.

- Hướng dẫn đường đi: Đại sứ quán Việt Nam nằm ở ga 안국역 đường tàu số 3 hướng tàu 대화역 ra cửa số 2 đi Taxi nói là đi “감사원 베트남대사관” hoặc xuống ga 중로3가 ra cửa số 10 đi Taxi nói là đi “감사원 베트남대사관”.

 

2. Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Việt Nam

 

- Tel : 84-4-38315111-6 ; 84-4-3771-0404 (Phòng lãnh sự )

- Fax: 84-4-38315117

- Thời gian làm việc: 8:30 ~ 17:30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

 

3. Thông tin các trung tâm, văn phòng hỗ trợ du học


 Trung tâm tư vấn nhân lực nước ngoài 외국인력상담센터

 

- Số điện thoại của trung tâm : 1577-0071 tiếng Việt Nam nhấn phím 3

- Thời gian làm việc từ 9h đến 18h tất cả các ngày trong năm

 

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Hàn Quốc

 

- Gọi 1644-0644 tiếng Việt Nam ấn phím 3

- Thời gian tư vấn :

+ Thứ hai, thứ 3, thứ 5, thứ sáu 09:00 giờ ~18:00 giờ

+ Chủ nhật : 13:00 giờ ~19:00 giờ

- Ngày nghỉ : Thứ 4, thứ bảy và ngày lễ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00

 

Trung tâm hỗ trợ toàn cầu thành phố 서울

 

- Gọi 02-120 ấn phím 9 sau đó ấn phím 4

- Thời gian làm việc từ 9h sáng tới 10h tối tất cả các ngày trong tuần

 

Trung tâm hỗ trợ tổng hợp dành cho người nước ngoài TP 서울

 

- Goi 02-2075-4132

- Thời gian tư vấn : 09:00 giờ ~18:00 giờ từ thứ 2~thứ 6

 

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài TP 의정부

 

- Tiếng Việt Nam 070-8679-7208

- Thời gian tư vấn : Thứ hai, thứ 3, thứ 5, thứ sáu và chủ nhật, thời gian tư vấn 09:00 giờ ~18:00 giờ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00 giờ.

- Ngày nghỉ : Thứ 4, thứ bảy và ngày lễ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00

 

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài TP 인천

 

- Gọi 032-431-5757

- Thời gian tư vấn : Thứ hai, thứ 3, thứ 5, thứ sáu và chủ nhật, thời gian tư vấn 09:00 giờ ~18:00 giờ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00 giờ.

- Ngày nghỉ : Thứ 4, thứ bảy và ngày lễ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00

 

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài chơn an 천안

 

- Gọi 041-411-7000

- Thời gian tư vấn : Thứ hai, thứ 3, thứ 5, thứ sáu và chủ nhật, thời gian tư vấn 09:00 giờ ~18:00 giờ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00 giờ.

- Ngày nghỉ : Thứ 4, thứ bảy và ngày lễ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00

 

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài 대구

 

- Gọi 053-654-9700

- Thời gian tư vấn : Thứ hai, thứ 3, thứ 5, thứ sáu và chủ nhật, thời gian tư vấn 09:00 giờ ~18:00 giờ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00 giờ.

- Ngày nghỉ : Thứ 4, thứ bảy và ngày lễ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00

 

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài TP 김해

 

- Gọi 055-338-2727

- Thời gian tư vấn : Thứ hai, thứ 3, thứ 5, thứ sáu và chủ nhật, thời gian tư vấn 09:00 giờ ~18:00 giờ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00 giờ.

- Ngày nghỉ : Thứ 4, thứ bảy và ngày lễ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00

 

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài TP 창원

 

- Gọi 055-253-5270

- Thời gian tư vấn : Thứ hai, thứ 3, thứ 5, thứ sáu và chủ nhật, thời gian tư vấn 09:00 giờ ~18:00 giờ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00 giờ.

- Ngày nghỉ : Thứ 4, thứ bảy và ngày lễ . Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00

 

Tổng đài 경기도 120

 

- Cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí qua điện thoại như : Bệnh viện, ngân hàng, bưu diện, luật lao động, phụ nữ di trú, khi đi xe bus, taxi, hướng dẫn về lễ hội, văn hóa và các danh lam thắng cảnh … Bất cứ địa điểm nào cần thông dịch bạn hãy gọi ngay cho chúng tôi Tổng đài 120.

- Thời gian làm việc của tư vấn viên Tiếng Việt: Thứ 2~ Thư 6: 9h~ 18h

- Hotline: 031-120 (Nếu bạn đang sống tại Tỉnh 경기도 chỉ cần bấm 120 )

 

Trung tâm tư vấn tổng hợp thành phố TP 인천

 

- Gọi 032-451-1800~5

- Thời gian tư vấn : Từ thứ 2 đến thứ 7 từ 9h sáng tới 6h chiều , chủ nhật từ 1h chiều đến 6h chiều , ngày lễ trung tâm nghỉ làm việc

 

Văn phòng tư vấn tổng hợp người lao động nước ngoài TP 인천

 

Gọi 032-773-0909 Thông –phiên dịch tiếng việt miễn phí từ 1~5 giờ chiều

 

Trung tâm hỗ trợ lao động và phụ nữ kết hôn 아시아의

 

- Gọi 031-443-2876

- Thời gian tư vấn : AM 10~PM 7 ( Thứ 3-thứ 6) . Chủ nhật: 11A.M ~ 6P.M . Thứ 2 và thứ 7, ngẫy lễ trung tâm chúng tôi k làm việc

 

Văn phòng hỗ trợ người lao động nước ngoài TP 인천

 

Gọi 032-874-3612

 

Trung tâm phúc lợi dành cho người lao động nước ngoài TP 수원 

 

- Gọi 031-223-0075

- Thời gian tư vấn : Chủ nhật , thứ 3 , thứ 6 thời gian tư vấn 9h~17h

 

Văn phòng tư vấn tại Bomun Seoul 02-924-2706~07

 

- Tên văn phòng: 노동사목회관

- Địa chỉ văn phòng: 서울시 성북구 보문동 5가 14, 15-2 (우 136-085) Ga 보문역 đường tàu số 6

Số điện thoại của văn phòng: 02-924-2706~07 / Fax: 02-924-6252

 

Văn phòng tư vấn tại Nokyang-Dong Uijeongbu 의정부 031-878-6926

 

-Tên văn phòng: 녹양동 성당

-Địa chỉ văn phòng: 경기도 의정부시 녹양동 83-6 ( 녹양동 성당내 ) Ga 녹양역 đường tàu số 1

-Số điện thoại của văn phòng: 031-878-6926 / Fax: 031-878-6927

-Thời gian tư vấn : Từ thứ 2 ~ 5 , chủ nhật :Từ 10h~6h . Thứ 6 , 7 và ngày lễ trung tâm nghỉ làm việc .

 

Văn phòng tư vấn tại Emmau-Suwon 수원

 

Gọi 031-257-8501, 031-257-8504

- Tên văn phòng: 수원 엠마우스 ( 상담소 )

- Địa chỉ văn phòng: 경기도 수원시 팔달구 화서동 100 Ga 수원역 đường tàu số 1

Số điện thoại của văn phòng: 031-257-8501, 031-257-8504 / Fax: 031-257-8535

 

Văn phòng tư vấn tại Paju Si 파주 

- Gọi 031-948-8105~06

- Tên văn phòng: 이주노동자상담소

Địa chỉ văn phòng: 경기도 파주시 조리읍 봉일천3리 224-6

- Số điện thoại của văn phòng: 031-948-8105~06 / Fax: 031-948-8107

 

Văn phòng tư vấn tại Chang Won 창원

 

- Gọi 055-283-3929

- Tên văn phòng: 창원이주민센터

Địa chỉ văn phòng: 경상남도 창원시 신원동 13-67

- Số điện thoại của văn phòng: 055-283-3929 / Fax: 055-261-7846

 

Văn phòng tư vấn giúp đỡ tại KwuangJu 광주

 

- Gọi 062-959-9335

- Tên văn phòng: 광주이주민노동자센터

Địa chỉ văn phòng: 광주광역시 광산구 송정동 802-4 ( 이주민회관내 ). -Số điện thoại của văn phòng: 062-959-9335

 

Văn phòng tư vấn giúp đỡ tại Pusan 부산

 

- Gọi 051-441-6403

-Tên văn phòng: 가톨릭센터

- Địa chỉ văn phòng: 부산광역시 중구 대청동 4가 81-1

- Số điện thoại của văn phòng: 051-441-6403 / Fax: 051-441-6403

 

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài TP 부산

 

Gọi 1577-7716 tiếng Việt Nam nhấn phím 3, các lĩnh vực tư vấn: Bảo hiểm tai nạn, tiền lương, luật lao động, bạo lực gia đình, ly hôn, thuế thu nhập, thuế thanh toán cuối năm, mua bán nhà đất, thuê nhà, du lịch, tham quan…

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 ~ thứ 7 Sáng 9 giờ 30 phút ~ 6 giờ 30 phút

 

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình đa văn hóa :  1577-5432

 

Thời gian tư vấn giờ hành chính các ngày trong tuần
 

Trung tâm hỗ trợ phụ nữ di trú khẩn cấp : 1577-1366

 

Tất cả các ngày 24/24h , bất cứ ở đâu giờ nào các chị em có thể điện thoại tới trung tâm để được tư vấn , giúp đỡ

 

Công ty bảo hiểm sam sung ( 퇴직금 ) sdt : 02-2119-2400 tiếng Việt Nam nhấn phím 3

 

Thời gian tư vấn giờ hành chính các ngày trong tuần

 

Trung tâm tư vấn tổng hợp cục xuất nhập cảnh

 

- SĐT : 1345 tiếng Việt Nam nhấn phím 4

- Thời gian tư vấn giờ hành chính các ngày trong tuần

 

Trung tâm tư vấn tổng hợp bộ lao động 1350  Chưa có tiếng Việt Nam 

 

- Thời gian tư vấn giờ hành chính các ngày trong tuần
Bộ lao động 인천 : 032-460-4904 / Bộ lao động 수원 : 031-231-7834

- Thời gian tư vấn, thắc mắc giờ hành chính các ngày trong tuần

 

Trung tâm lao động ngoài nước, Trường Đào tạo lao động xuất khẩu lao động  

 

Địa chỉ: thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Điện thoại: 043-8186-170

- Hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp người Việt Nam đang sống và làm việc tại Hàn Quốc, khám chưa bệnh,Tư vấn giúp anh chị mua các loại thuốc bổ, Chống đột qụy, Tai biến…Ngoài việc anh chị ở gần bệnh viện có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ trực tiếp hoặc liên hệ số điện thoại, Tất cả các loại thuốc đều từ nhà thuốc của bệnh viện điều là anh chị có thể yên tâm, Hướng dẫn đều được dịch sang tiếng việt.

 

Tổng đài tư vấn là nơi bạn có thể hỏi các vấn đề liên quan đến cuộc sống của bạn ở Hàn Quốc

 

Các tổng đài chuyên môn sẽ chỉ tư vấn các vấn đề liên quan đến chuyên môn mà tổng đài đó phụ trách. Dưới đây là danh sách của 07 Tổng đài tư vấn hỗ trợ cuộc sống khi bạn ở Hàn Quốc. Các Tổng đài có hỗ trợ tiếng Việt lần lượt là: Dasan Call Center, Seoul Global Center, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Hàn Quốc và Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.

 

4.Trong các tình huống khẩn cấp

 

Gọi Trung tâm Cứu hộ theo số 119 trong trường hợp tai nạn hoặc thiên tai (hỗ trợ 24/7)

Gọi Cảnh sát theo số 112 trong trường hợp cần xử lý về bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, bạo lực học đường và các vấn đề liên quan đến tội phạm.

 

Tổng đài tư vấn tổng hợp Dasan 120

 

- Điện thoại: 02­.120

- Website: 120dasan.seoul.go.kr

- Giờ làm việc: 9:00 ~ 22:00 hàng ngày (làm việc cuối tuần và quốc lễ)

- Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tổng hợp, ưu tiên thông dịch.

- Tiếng Việt: Có.

- Hướng dẫn gọi: Nhấn 02­120 để kết nối, chờ lời thoại tự động sau đó tiếp tục nhấn số 9 để chọn ngôn ngữ, chờ lời thoại tự động sau đó nhấn số 4 để chọn tiếng Việt và bắt đầu cuộc gọi.

 

Tổng đài tư vấn Seoul Global Center

 

- Điện thoại: 02­20.75­4.180

- Website: global.seoul.go.kr

- Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (không làm việc vào cuối tuần và ngày quốc lễ)

- Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn luật, đời sống của người lao động và gia đình đa văn hóa và các lĩnh vực đặc thù khác.

- Tiếng Việt: Có.

- Hướng dẫn gọi: Nhấn 02­20.75­4.180để kết nối. Nếu người trả lời không phải là người Việt Nam, nói 베트남어로 상담 주세요!

 

Tổng đài tư vấn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

- Điện thoại: 1345

- Website: immigration.go.kr

- Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (không làm việc vào cuối tuần và ngày quốc lễ)

- Lĩnh vực tư vấn: Thông tin về xuất nhập cảnh dành cho người nước ngoài. – Tiếng Việt: Có.

- Hướng dẫn gọi: Nhấn 1345 để kết nối. Nhấn số 4 và dấu # sau khi nghe giới thiệu để gọi bộ phận tiếng Việt. Nhấn số 0 sau khi nghe lời thoại tự động để yêu cầu tư vấn tổng hợp. Nhập 13 số trên thẻ cư trú người nước ngoài và nhấn dấu #. Sau đó chờ nhân viên tư vấn của Cục Quản lý XNC nhận máy và đặt câu hỏi tư vấn.

 

 Trung tâm Hỗ trợ gia đình đa văn hóa

 

- Điện thoại: 1577­.1366

- Website: liveinkorea.kr

- Giờ làm việc: 24/24, 365 ngày/năm. – Lĩnh vực tư vấn: Thông về gia đình đa văn hóa (bạo lực gia đình, thông tin cần thiết cho gia đình đa văn hóa và thông dịch).

- Tiếng Việt: Có.

- Hướng dẫn gọi: Nhấn số 1577.­1366
để kết nối. Nếu người trả lời không phải là người Việt Nam, nói 베트남어로 상담 주세요!

 

 Tư vấn luật lao động

 

- Điện thoại: 1350

- Website: moel.go.kr

- Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (không làm việc vào cuối tuần và ngày quốc lễ)

- Lĩnh vực tư vấn: Luật lao động và thông tin lao động.

- Tiếng Việt: Không.

 

 Tổng đài tư vấn du lịch

 

- Điện thoại: 1330 (Tiếng Hàn: số 1, tiếng Anh: số 2)

- Website: visitkorea.or.kr

- Lĩnh vực tư vấn: Thông tin du lịch Hàn Quốc.

- Tiếng Việt: Không.

 

 Tổng đài tư vấn dịch vụ bưu điện

 

- Điện thoại: 1588.­1300

- Website: epost.go.kr hoặc koreapost.go.kr

- Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (thứ Bảy đến 13:00, không làm việc vào Chủ Nhật và ngày quốc lễ)

- Lĩnh vực tư vấn: Thông tin về dịch vụ bưu điện Hàn Quốc.

- Tiếng Việt: Không.

 

5. Các số điện thoại khẩn cấp tại Hàn Quốc

 

=> nó quan trọng tới mức không cần mở khóa điện thoại thậm chí không cần gắn thẻ sim.

 

- Buôn lậu 125 - Báo cáo buôn lậu.

- Báo cáo thiên tai ở biển 122 - bảo vệ bờ biển

- Báo cáo tội phạm 112 - Khai báo tội phạm: 112 Khi người nước ngoài gọi điện cho tổng đài 112 sẽ được tiếp nhận thông tin khai báo sử dụng dịch vụ thông dịch tay ba (cảnh sát – thông dịch viên – người khai báo)

- Trung tâm Hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân Trường học và Bạo lực 117 - Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân của bạo lực học đường, phụ nữ bị bạo hành: 117

- Bạo lực ở trường học báo cáo số điện thoại 1588-7179 - Tổng đài khai báo bạo lực học đường khẩn cấp: 1588-7179

- cyber khủng bố. Khiếu nại bảo mật 118- Tổng đài khai báo bị khủng bố, xâm phạm thông tin cá nhân qua mạng: 118

- Mia Báo cáo của runaway 182- Tổng đài khai báo trẻ mất tích, bỏ nhà: 182

- Điện thoại khẩn cấp dành cho phụ nữ 1366 / Tư vấn thanh thiếu niên 1388- Tổng đài hỗ trợ phụ nữ khẩn cấp: 1366/ Tư vấn thanh thiếu niên: 1388

- Trung tâm gọi Daren 1577-1366- Trung tâm Đa văn hóa Danuri :1577-1366

 

Thong ke