LỊCH THI KLAT NĂM 2019

16/08/2019 14:08

  LỊCH THI KLAT NĂM 2019

    Do nhu cầu các bạn học viên cần đăng ký thi kỳ thi năng lực tiếng Hàn Klat, sau đây trung tâm Đông Đô xin cập nhật thông tin lịch thi để các bạn lắm rõ nhé

Kỳ thi/ tháng

Ngày thi

Thi gian đăng ký dự thi

Thi gian công bố kết quả

Khu vực thi

2

24/02

11/01 ~ 04/02

Cấp 1 đến 4  vào  ngày 08/03

Cấp 5 đến 6 vào  ngày 15/03

Hàn Quốc/
Nhật Bản/

Trung Quốc

4

28/04

15/03 ~ 07/04

Cấp 1 đến 4  vào  ngày 10/05

Cấp 5 đến 6 vào  ngày 17/05

Hàn Quốc/

Quốc tế

6

16/06

10/05 ~ 27/05

Cấp 1 đến 4  vào  ngày 27/06

Hàn Quốc/

Việt Nam

8

18/08

05/07 ~ 28/07

Cấp 1 đến 4  vào  ngày 29/08

Hàn Quốc/

Quốc tế

10

27/10

13/09 ~ 06/10

Cấp 1 đến 4  vào  ngày 08/11

Cấp 5 đến 6 vào  ngày 15/11
 

Hàn Quốc/

Quốc tế

12

15/12

08/11 ~ 25/11

Cấp 1 đến 4  vào  ngày 26/12

Quốc tế/

Việt Nam

※Lệ phí thi ở Hàn Quốc: 40,000won  -  Lệ phí thi quốc tế:  dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.

   Hiện nay: (sơ cấp và trung cấp) cấp 1 đến 4: 550.000 vnđ; (cao cấp) cấp 5&6: 750.000 vnđ.

Thong ke