Đào tạo tiếng Hàn

Học tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc (EPS-Topik)

Hiện nay, Khi Hàn Quốc đã tiếp nhận lại lao động tại Việt Nam. Đây là một cơ hội lớn dành cho lực lượng lao động đang dư thừa tại Việt Nam hiện nay. Hiện nay trung tâm Đông Đô đang liên tục mở lớp đào tạo cho các học viên giúp các bạn vượt qua kỳ thi EPS một cách dễ dàng nhất

Học tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt lấy chồng Hàn

Viêc trao thân, gửi phận là một ngã rẻ lớn của một người con gái, Với những cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc Trung tâm Đông Đô gửi tới bạn khóa học tiếng Hàn giúp bạn nâng cao năng lực tiếng Hàn và vượt qua kỳ thi topik mà bạn sẽ phải trải qua

Thong ke